Privacy, Regels en Protocollen

Privacy

In overeenstemming met de Algemene Verordiening Gegevensverwerking registreren en gebruiken wij gegevens omtrent onze leden en andere relaties. In de Privacyverklaring staat vermeld welke gegevens voor welk doel we gebruiken. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met het  Secretariaat

Indien u niet wilt dat uw foto, telefoonnummer en/of e-mail adres op deze website en de club-app zichtbaar is voor andere leden dien dan hiertoe een verzoek in Contactgegevens wel/niet tonen
De foto's op deze website zijn met zorg uitgekozen. Mocht je bezwaar hebben tegen de plaatsing van een of meerdere foto's neem dan contact op met [email protected]l

Statuten van de vereniging 

Huishoudelijk reglement

Reglement Advies en Controle Raad

Pestprotocol
Iedereen moet op een plezierige en veilige manier kunnen deelnemen aan trainingen en andere activiteiten.

Baanreglement

Training gedragsprotocol

Zorg voor de omgeving hoe wij omgaan met geluidsoverlast en duurzaamheid. 

Samenwerking met loopschool Wim Akkermans
Sinds 2016 starten iedere woensdag-, zaterdag- en zondagochtend loopgroepen van Loopschool Wim Akkermans (LSWA) vanuit het clubhuis van onze tennisvereniging.