Bestuur en Commissies

Het Bestuur en de daarin vertegenwoordigde commissies zorgen ervoor dat onze leden nu en in de toekomst op een plezierige, uitdagende en gemoedelijke wijze kunnen tennissen.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitters van de commissies Parkbeheer, Paviljoen, Technisch en Jeugd.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er nog de volgende commissies: Communicatie Commissie, die rapporteert aan de secretaris en de Sponsor Commissie die rapporteert aan de penningmeester.

Voorzitter:
Is voorzitter van het bestuur. Samen met de overige bestuursleden is de voorzitter verantwoordelijk voor de visie en het beleid van de vereniging en ziet toe op de realisatie daarvan. Daarnaast ziet de voorzitter toe op naleving van de reglementen. Overlegt met commissies, werkgroepen, bestuursleden en commissieleden.

Vacature
Waarnemer:
Enrico Werneke
06-24512996
: [email protected]

Secretaris:
Is lid van het bestuur en borgt de optimale ondersteuning van onze vereniging en verzorgt het secretariaat, de Ledenadministratie en IT Infrastructuur. Tevens vertegenwoordigt de secretaris de communicatie commissie in het bestuur.

Mark van Wijgerden

[email protected]

Penningmeester:
Is lid van het bestuur en zorgt ervoor dat ook onze financiele huishouding op en top is en dat wij, onze leden en onze partners voldoen aan hun wederzijdse financiële verplichtingen. De penningmeester is ook verantwoordelijk voor de financiële administratie. Daarnaast vertegenwoordigt de penningmeester de sponsor commissie in het bestuur.

Hubrecht de Pree, a.i.

06 52542777
[email protected]

Technische commissie:
De voorzitter is lid van het bestuur. De commissie maakt het mogelijk dat onze leden maximaal kunnen genieten van tennis en is ons contactpersoon naar de KNLTB. Ze is verantwoordelijk voor het Afhangen van banen, Organisatie van Wedstrijden en Toernooien,  Competitiedeelname en Trainingen.

Voorzitter: Jan Willem Burgmans a.i.

 
[email protected]

Paviljoencommissie:
De voorzitter is lid van het bestuur. De commissie zorgt ervoor dat onze leden vóór en na het tennissen in een gemoedelijke sfeer elkaar kunnen ontmoeten onder genot van een drankje en/of hapje. Ze verzorgt de Bardiensten, de Hapjesploeg, de Bevoorrading en Uitstraling van het Paviljoen.

Voorzitter: William Barker
06-22923921
[email protected]

Parkbeheercommissie:
De voorzitter is lid van het bestuur. De commissie zorgt voor de tip-top conditie van alle faciliteiten van ons complex (banen, groen, verlichting, kleedruimte, paviljoen etc).

Voorzitter: Emiel Knoop

[email protected]

Jeugdcommissie:
De voorzitter is lid van het bestuur. Ook voor ons is de jeugd de toekomst. Daarom zorgt deze commissie ervoor dat onze jeugleden met plezier kunnen maar ook leren tennissen.

Voorzitter: Juul Dings
06-xxxxxxxx;
[email protected]

Communicatiecommissie:
De commissie rapporteert aan de secretaris. Zij zorgt ervoor dat iedereen tijdig en goed is geïnformeerd over ontwikkelingen en evenementen van onze vereniging. Zowel de leden als externe partijen (omwonenden, sponsoren en pers). 

Voorzitter: Vacature
Waarnemer:
Mark van Wijgerden
06-22400766
[email protected]

 

Sponsorcommissie:
De sponsorcommissie rapporteert aan de penningmeester. De commissie onderhoudt de contacten met (potentíële) sponsoren en stelt voor hen interessante pakketten samen om hun naamsbekend, maar ook om de sportiviteit van hun medewerkers te vergroten.

Voorzitter: Hein Lely
.

[email protected]