Bardienst afspraken

Alle leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht om een aantal bardiensten en/of parkdiensten te draaien bij TV Wolfsbosch. Hierbij wordt een puntensysteem gehanteerd, waarbij diensten gewaardeerd worden met een aantal punten. Een lid moet een jaarlijks vastgesteld minimaal aantal punten aan diensten inplannen en vervullen.

Indien niet of niet tijdig wordt voldaan aan deze verplichtingen dan wordt automatisch een boete geïncasseerd. De hoogte van de boetes wordt jaarlijks vastgesteld. Een aantal categoriën leden zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van het vervullen van deze verplichting.

De voor het jaar geldende punten en boetes vind je in  Dienstpunten en -boetes. 
De contactgegevens van weekleiders en invallers staan in Weekleider en invaller. De door jou geplande bardiensten vind je in je Agenda en in de ClubApp. Heb je die app nog niet? Download hem dan nu. Ook voor de ledenlijst en competitie - of toernooiuitslagen kun je op de app terecht.

Puntensysteem
Aan een bar-/parkdienst wordt jaarlijks een aantal punten toegekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de inspanning die het vergt in vergelijking met andere diensten. Factoren die hierin worden meegenomen zijn onder andere: periode in het jaar, tijdstip, duur en of er evenementen zoals toernooien of competities plaatsvinden.

Vrijstelling van Diensten
Vrijwilligers en een aantal categorieën leden zijn volledig of gedeeltelijk vrijgesteld van dienstenverplichtiing. 

Vrijwiligers
Volledig
50%
Lid van Bestuur en/of Bestuurscommissies X  
Bardienst Weekleider X  
Bardienst Hapjesploeg leden X  
Toernooi commissie voorzitter X  
Toernooi commissie medewerker   X
Niet vrijwilligers
   
Lid ouder dan 74 jaar X  
Lid ouder dan 70 jaar   X
Lid jonger dan 18 jaar X  
Erelid X  
Slapend (niet spelend) lid X  

In speciale omstandigheden kan het bestuur op verzoek een (gedeeltelijke) vrijstelling verlenen. Stuur je verzoek met vermelding van de reden naar: [email protected].

Plannen van diensten.
In november worden de leden uitgenodigd om vóór 1 januari voor het aan hen toegekende aantal dienstenpunten bar- en/of parkdiensten in te plannen in het nieuwe lidmaatschapsjaar. De op moment van plannen nog beschikbare diensten zijn als niet grijze items zichtbaar in Dienstenoverzicht en in de ClubApp. Hierin kunnen tevens de diensten worden gepland.

Je pas wordt geblokkeerd als je op 1 januari nog niet al je dienstpunten hebt ingepland of je bardienst nog niet hebt afgekocht. Ben je later dan 1 januari met plannen? Plan dan zsm je diensten alsnog en stuur een mail naar de paviljoencommissie. Wekelijks worden de passen van leden met voldoende punten na ontvangen van de mail gedeblokkeerd. Verwacht dus niet dat je kunt plannen op dinsdagavond, mail kunt versturen en direct dezelfde avond kunt spelen.... Dat is geen onwil, maar niet te doen voor de commissie om voor ieder lid op ieder gewenst moment die handeling uit te voeren.

Op 1 februari wordt je er nog eens aan herinnerd. Heb je op 1 maart nog steeds niet voldoende dienstpunten gepland of de bardienst afgekocht dan wordt een boete automatisch van je rekening geïncasseerd waarna je pas wordt gedeblokkeerd.

Corrigeren van geplande diensten
Plan eerst een nieuwe dienst(en) in met tenminste dezelfde puntenwaarde zodat je na verwijdering van de andere dienst(en) aan het minimum aantal punten voldoet voordat je de andere diensten laat annuleren. Dit kan tot 6 weken vóór de datum van de te verwijderen dienst door een mailtje te sturen naar de paviljoencommissie.

Verhinderd?
Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig zoeken van een vervanger. Je kunt eventueel tegen vergoeding een van de beschikbare invallers vragen om je dienst over te nemen. Uiteraard in onderling overleg. Zie de lijst van invallers. Meldt dit altijd aan de weekleider. In het Dienstenoverzicht kun je zien wie de weekleider is. Klik hiervoor op het blokje weekleider. Hoe de weekleider kan worden bereikt zie je in Weekleider. Kom je niet opdagen en is er geen vervanger geregeld dan wordt een boete geïncasseerd.

Dienst geannuleerd?
Door onvoorzien omstandigheden is het mogelijk dat geplande diensten worden geannuleerd. Je wordt hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Als dit twee weken voor de geplande dienst gebeurt dan moet je opnieuw een dienst inplannen. Gebeurt dat later dan is herplannnen niet verplicht maar kan je toch gevraagd worden.

Boetes
Afkoop en boetes voor niet tijdig plannen van al je dienstpunten en voor het niet opdagen voor een dienst zonder vervanging vind je onder Dienst punten en boetes