Dienstplicht voor seniorleden

In onze verenging draagt ieder senior lid zijn steentje bij aan het reilen en zeilen van de vereniging. Elk jaar stelt het bestuur vast wat eenieder moet bijdragen in de vorm van het Dienstpunten-Quotum en welke vrijwilligersrollen en categorieën leden in welke mate hiervan vrijgesteld worden.

Je kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren. Een daarvan is het vervullen van een rol in het bestuur of in een van de commissies of ondersteunende administratieve taken op je te nemen. Voor diverse van deze rollen en taken zijn er vacatures, Lijkt je dit iets neem dan contact op met [email protected]. Ook kun je bijdragen als lid van een van de toernooi-commissie. Afhankelijk van de rol/taak krijg je een volledige of gedeeltelijke korting op het door jou te vervullen Dienstpunten-Quotum.

Past dit niet voor je, dan wordt je uitgenodigd om verspreid over het jaar zogenaamde roosterdiensten te vervullen, zoals bar-, keuken- of park(onderhoud)dienst. Elk van deze diensten heeft een waarde in dienstpunten afhankelijk van het datum, duur, eventuele evenementen en aantal personen voor de dienst. Kies je hiervoor dan wordt je in november uitgenodigd om je diensten in te plannen. Dit doe je vóór een door het bestuur aan te wijzen datum.

Seniorleden die in de loop van het jaar lid worden kunnen worden gevraagd om roosterdiensten in te vullen. Hiervoor geldt een pro-rato Dienstpunten-Quotum dat is gebaseerd op het trimester waarin het lidmaatschap start.

Een beperkt door het bestuur te bepalen aantal leden kan deze dienstplicht afkopen tegen een door het bestuur vastgesteld bedrag. Hiervoor dien je na ontvangst van de uitnodiging voor het inplannen van diensten een verzoek in bij het bestuur. Dit verzoek moet voor een in de uitnodigingsmail genoemde datum zijn ingediend. Wordt je verzoek niet toegestaan dan moet je alsnog je diensten inplannen. 

In speciale omstandigheden kan het bestuur op verzoek een (gedeeltelijke) vrijstelling verlenen. Stuur je verzoek met vermelding van de reden naar: [email protected].

Voldoe je niet voor 1 januari aan het verzoek tot inplannen voor het volledige dienstquotum of heb je een eventueel gehonoreerd afkoopverzoek niet voldaan dan wordt een boete geïncasseerd Tevens word je uiitgesloten van tennisactiviteiten tot je alsnog voldaan hebt aan je verplichting. Ben je later dan 1 januari met plannen? Plan dan zsm je diensten alsnog en stuur een mail naar de paviljoencommissie. Wekelijks worden de passen van leden met voldoende punten na ontvangen van de mail gedeblokkeerd. Verwacht dus niet dat je kunt plannen op dinsdagavond, mail kunt versturen en direct dezelfde avond kunt spelen.... Dat is geen onwil, maar niet te doen voor de commissie om voor ieder lid op ieder gewenst moment die handeling uit te voeren.

Instructies voor het inplannen van diensten, annuleren van diensten en wat te doen bij verhindering vind je in Dienst inplannen instructies.

De voor het jaar geldende punten en boetes vind je in  Dienstpunten en -boetes. 
De contactgegevens van weekleiders en invallers staan in Weekleider en invaller. De door jou geplande bardiensten vind je in je Agenda en in de ClubApp. Heb je die app nog niet? Download hem dan nu. Ook voor de ledenlijst en competitie - of toernooiuitslagen kun je op de app terecht.

Vrijstelling van Diensten
Vrijwilligers en een aantal categorieën leden zijn volledig of gedeeltelijk vrijgesteld van dienstenverplichtiing. 

Vrijwiligers
Vrijsteliing
Lid van Bestuur en/of Bestuurscommissies Volledig
Bardienst Weekleider Volledig
Bardienst Hapjesploeg leden Volledig
Toernooi commissie meerdaags Volledig
Toernooi commissie eendaags 2/3
Niet vrijwilligers
 
Lid ouder dan 74 jaar (1) Volledig
Lid ouder dan 70 jaar (1) 1/2
Lid jonger dan 18 jaar (1) Volledig
Erelid Volledig
Slapend (niet spelend) lid Volledig

(1) De leeftijd is de leeftijd op 31-12 van het verenigingsjaar.