KNLTB senioren competitie Plaatsing -en Lotingsprocedure

TV Wolfsbosch biedt zowel voorjaars- najaars- als wintercompetitie aan. Deze worden gespeeld op dinsdagochtend, donderdag(ochtend), donderdagavond, vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag en zondag.

In principe zijn er op donderdag 2 (’s winters 4) banen beschikbaar voor competitie, op vrijdagmiddag 6, vrijdagavond 10 en op zaterdag en zondag zijn er 11 banen beschikbaar voor competitie. Momenteel is vooral de vrijdagavond erg populair.  Indien er meer teams voor een dag hebben ingeschreven dan wordt de Plaatsing- en Lotingsprocedure toegepast.

Plaatsing en Loting
Voorjaars-, najaars- en wintercompetitie staan niet meer helemaal los van elkaar.  Na inschrijving wordt bekeken of er geloot moet worden. De CompetieLeider (CL) informeert de betrokken aanvoerders dat er teveel teams zijn op betreffende dag, stelt een lotingstijdstip vast en informeert de aanvoerders over de lotingsprocedure. De loting wordt door de CL of een ander Technische Commissie (TC) lid gedaan ruim voor de competitiestart. De TC beslist in onvoorziene geval. Door de lotingsprocedure is de kans dat een team in een tennisjaar 3 x inschrijft voor de vrijdagavond, en niet zal spelen, nihil.

Bij de loting worden de volgende principes gehanteerd:

 1. De definitie van ‘hetzelfde team als vorig jaar’ is indien er minimaal 4 dezelfde spelers zijn.
 2. ‘Sterkere’ teams hebben geen voorrang hebben op ‘zwakkere’ teams.
 3. Een team dat sinds jaar en dag op de vrijdagavond competitie speelt, heeft evenveel kans heeft om uitgeloot te worden als een nieuw team.
 4. Het kan in theorie voorkomen dat er bv alleen DD teams ingeloot worden, en we niet vertegenwoordigd worden in bv de HD- of de GD competitie (alleen bij najaar-/wintercompetitie).
 5. De Technische Commissie (TC)hecht minder belang aan competitierechten.
 6. Het is in theorie mogelijk dat er geen loting plaatsvindt (bv als alle teams vorig jaar kampioen zijn geworden).

Regels voor de voorjaarscompetitie

 1. Teams die vorig voorjaar kampioen zijn geworden, zijn automatisch geplaatst.
 2. Tussen de overige teams vindt loting plaats.
  1. Teams die nieuw zijn of vorig voorjaar niet zijn uitgeloot, komen één keer “in het zakje”.
  2. Teams die vorig jaar zijn uitgeloot, komen twee keer “in het zakje”.
  3. Teams die twee keer op rij zijn uitgeloot, komen drie keer “in het zakje”.Etc

Regels voor de najaarscompetitie

 1. Kampioenen van vorig najaar zijn automatisch geplaatst.
 2. Daarna worden teams ingeschreven die zijn uitgeloot in de voorjaarscompetitie.
 3. In het geval van teveel kampioenen en/of teveel uitgelote teams, wordt random geloot tussen de in het voorjaar uitgelote teams.
 4. Eventuele overige plaatsen in de najaarscompetitie worden random geloot.

Regels voor de wintercompetitie

 1. Kampioenen van vorige winter zijn automatisch geplaatst.
 2. Daarna: In het geval dat een team zowel is uitgeloot in de voorjaars- als najaarscompetitie, is dit team automatisch geplaatst voor de wintercompetitie (of wordt in het onwaarschijnlijke geval tussen deze teams geloot).
 3. Daarna: zijn geplaatst of wordt eventueel random geloot tussen de teams die hebben ingeschreven in of voorjaars- of najaarscompetitie en daarvoor waren uitgeloot. Dus teams die nog niet hebben gespeeld in betreffend jaar, en 1 keer zijn uitgeloot.
 4. Daarna: zijn geplaatst of wordt eventueel random geloot tussen:
  1. Teams die al 1 x hebben gespeeld. Maakt niet uit of ze alleen voor voorjaars- of najaarscompetitie hadden ingeschreven, of voor zowel voorjaars- als najaarscompetitie.
  2. Teams die nog niet hebben gespeeld, maar alleen voor de wintercompetitie hebben ingeschreven.
  3. Tenslotte wordt eventueel geloot tussen teams die al 2 x hebben gespeeld.