Algemene ledenvergadering (ALV)

Locatie: Clubhuis
Datum: woensdag 21 maart 2018
Aanvang: de algemene ledenvergadering (ALV) start om 20:00 uur.
De banen zijn dan gesloten, behalve voor lessen.

Het bestuur zal verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

De voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel jaarverslag 2017
 6. Verslag en vaststellen kascontrole commissies
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Begroting
 9. Rondvraag

Het jaarverslag 2017 is te vinden in het ledendeel van deze website (toegankelijk na inloggen).

Sponsoren

 • Tennis Today
 • SUEZ
 • ProCureOn
 • Gevers
 • Wakker Architecten
 • Schuurmans & Rombauts
 • Loopschool Wim Akkermans
 • Van Woesik Elektro
 • van Helvoort Sport
 • Drijvers
 • Fysiotherapie Kapellaan

Realisatie: verenigingenweb