Algemene ledenvergadering (ALV)

Locatie: Clubhuis
Datum: woensdag 15 maart 2017
Aanvang: de algemene ledenvergadering (ALV) start om 20:00 uur.
De banen zijn dan gesloten, behalve voor lessen.

Het bestuur zal verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en vooruitkijken.

De agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel jaarverslag 2016
 6. Verslag en vaststellen kascontrole commissies
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Plannen (led, dak, pui, parkeerplaats)
 9. Begroting
 10. Rondvraag

Het jaarverslag 2016 is te vinden in het ledendeel van deze website (toegankelijk na inloggen).

Sponsoren

 • Gevers
 • Tennis Today
 • Schuurmans & Rombauts
 • van Helvoort Sport
 • SUEZ
 • ProCureOn
 • Loopschool Wim Akkermans
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • Van Woesik Elektro
 • Wakker Architecten
 • Drijvers

Realisatie: verenigingenweb