Algemene ledenvergadering (ALV)

Locatie: digitaal
Datum: 7 juli. (Uitgesteld vanwege het coronavirus)
Aanvang: de algemene ledenvergadering (ALV) start om 20:00 uur.

Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar.

De voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag en vaststellen kascontrole commissies
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Begroting
 9. Toelichting besluit naar een rookvrije accommodatie
 10. Rondvraag

Het jaarverslag 2019  is te vinden in het ledendeel van deze website (toegankelijk na inloggen).

Sponsoren

 • Pronto Wonen
 • Wakker Architecten
 • Njoy banner
 • Gevers
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • SUEZ
 • Loopschool Wim Akkermans
 • Drijvers
 • ProCureOn
 • van Helvoort Sport
 • Van Woesik Elektro
 • Jan Hamers
 • Schuurmans & Rombauts

Realisatie: verenigingenweb