Algemene ledenvergadering (ALV)

Locatie: paviljoen
Datum: woensdag 25 maart 2020
Aanvang: de algemene ledenvergadering (ALV) start om 20:00 uur.
De banen zijn dan gesloten, behalve voor lessen.

Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar.

De voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag en vaststellen kascontrole commissies
 7. Bestuurssamenstelling
 8. Begroting
 9. Rondvraag

Het jaarverslag 2019  is te vinden in het ledendeel van deze website (toegankelijk na inloggen).

Sponsoren

 • Gevers
 • Van Woesik Elektro
 • Loopschool Wim Akkermans
 • van Helvoort Sport
 • ProCureOn
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • Jan Hamers
 • Drijvers
 • Wakker Architecten
 • Schuurmans & Rombauts
 • SUEZ

Realisatie: verenigingenweb