Trainingsreglement

Algemene Voorwaarden voor inschrijving

De tennislessen vinden plaats op het tennispark van TV Wolfsbosch, of een door de T.C. van Wolfsbosch andere hiertoe aangewezen locatie. De tennislessen worden verzorgd door onze trainersstaf, voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de trainingscoördinator van TV Wolfsbosch 
Marga van de Ven, 06 43439993
e-mail: training@wolfsbosch.nl 
of met één van de trainers: 
Han Hakkens, Mark Hirschmann via e-mail: training@wolfsbosch.nl

Er zijn 2 lesperioden, van oktober tot maart en april tot oktober, hierin worden er steeds 16 of 17 tennislessen verzorgd.
Er wordt, in principe, géén les gegeven op zondagen, officiële feestdagen, in het grootste deel van de basisschoolvakanties en tijdens het Eurotoernooi, voor senioren tijdens het Ballen voor Ballen Toernooi en de seniorenclubkampioenschappen, voor de junioren tijdens de Vughtse Jeugdkampioenschappen en de juniorenclubkampioenschappen. Zie hiervoor ook steeds de nieuwsbrief/website.
Wij verwachten dat alle trainende jeugdleden / seniorleden aan de jeugdclub / seniorenclubkampioenschappen deelnemen, de begeleiding deze week door de trainers kan een vervangende trainingsles zijn.

Buiten deze lesperioden kunnen er andere lesvormen door de trainers verzorgd worden, in overleg met de T.C. zoals: competitietraining, thematraining, fiftysixty fit tennis etc.

Een les duurt 25, 40, 50 of 75 minuten, afhankelijk van de gekozen lesvorm. Hiernaast is er in de planning ruimte voor 5/10/15 minuten tijd welke door de leerlingen gebruikt kan worden om een warming-up te doen, in te spelen, of de les af te sluiten met een wedstrijdvorm.

 • De trainingscoördinator kan in belang van de indeling afwijken van het aantal leerlingen per genoemde les vorm. Dit heeft geen consequenties voor het lesgeld. Hiernaast is er in overleg met de trainingscoördinator te kiezen voor een afwijkende les vorm in aantal deelnemers en aantal lessen. Een en ander is wel afhankelijk van voldoende baanruimte.
 • De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt of sms't. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer. Indien de eerste reguliere les vanwege het weer geen verdere doorgang kan vinden, kan de trainer/trainster besluiten tot een alternatieve les (bv. theorieles, videoles etc.). Deze staat gelijk aan een reguliere les. Gedurende één cursus zal er maximaal één alternatieve les worden gegeven. Indien er meerdere lessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden er op het einde van de cursus, medio maart of september, maximaal 2 lessen ingehaald.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 • Bij verhindering van de trainer zal deze les op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer met geldige KNLTB-licentie u hiervan vooraf telefonisch op de hoogte brengen of deze les wordt ingehaald door de eigen trainer op een nader af te spreken tijdstip. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer/trainster/trainingscoördinator.
 • Tijdens de training kunnen er video-opnames plaatsvinden. Dit beeldmateriaal wordt alleen gebruikt als instructiemateriaal en kan gebruikt worden als demonstratie. Het is voor ons niet mogelijk individuele kinderen uit de opname te houden, dus wanneer u uw kind aanmeldt, betekent dit dat u tevens toestemming geeft dat wij beeldmateriaal waarop u of uw kind staat voor genoemde doeleinde mogen gebruiken.
 • De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie
 • U wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van uw eerste training, via mail, op de hoogte gebracht van uw trainingsdag en -tijd.In de eerste 2 weken is er nog verschuiving mogelijk in groepen en dagen om te komen tot een zo optimaal mogelijke indeling. Op de ledenpagina op de website van Wolfsbosch kunt u ook de indeling terugvinden.

Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. TV Wolfsbosch en Sport-Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

We kennen op Wolfsbosch een gedragsprotocol Trainingen.

Door inschrijving via YourTennis gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven.

Ook machtigt u de vereniging het verschuldigde cursusbedrag in 3 termijnen af te schrijven van de bij uw trainings inschrijving opgegeven rekening. Zorg dat de gebruikte rekening in Yourtennis geen incassoblokkade bevat en voldoende saldo om het verschuldigde bedrag af te schrijven. Als u voor meerdere personen één rekeningnummer gebruikt wordt het totaalbedrag van alle ingeschreven trainingen in 3 termijnen afgeschreven. Zorg dat de toegestane automatische incasso op de rekening voldoende is.
 

Wij wensen u een plezierige en vooral leerzame training toe.

Bij over intekening van de lesmogelijkheden, is de datum van inschrijving bepalend voor acceptatie.

TV Wolfsbosch i.s.m. Sport Events en Trainers

 

Sponsoren

 • van Helvoort Sport
 • Loopschool Wim Akkermans
 • SUEZ
 • Wakker Architecten
 • Schuurmans & Rombauts
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • Gevers
 • Van Woesik Elektro
 • Drijvers
 • Jan Hamers
 • ProCureOn

Realisatie: verenigingenweb